فهرست

اخبار شهرستان‌ها
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان؛

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع، بالا بودن سرانه دستیابی به منابع اطلاعاتی است

محمد طاهریان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گرمسار شاخص توسعه‌یافتگی در جوامع را بالا بودن سرانه دستیابی به منابع اطلاعاتی آن جامعه دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کت