فهرست

اخبار شهرستان‌ها
با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان؛

جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی شهرستان مهدی‌شهر تشکیل شد

جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی شهرستان مهدی‌شهر به مناسبت گرامی داشت هفته کتاب و کتابخوانی و روز کتابدار و با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های این شهرستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان، جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی شهرستان مهدی‌شهر با حضور محمد طاهریان، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان؛ سیده نجمه سیادتی، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهدی‌شهر؛ محمدرضا خورسندی، مسئول حراست اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان؛ امیر ابراهیم شریفی، رییس اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان و کتابداران و مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان مهدی‌شهر در سالن جلسه اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان برگزار شد.

در ابتدای این نشست سیده نجمه سیادتی، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان مهدی‌شهر ضمن تقدیر از حضور مدیر کل در جلسه، به ارائه گزارشی جامع از فعالیتها و عملکرد کتابخانه های عمومی پرداخت و از همکاران کتابخانه های حوزه خویش درخواست کرد تا به منظور افزایش عضو و همچنین خدمات کمی و کیفی کتابخانه ای، همت و تلاش بیشتری داشته باشند.