فهرست

اخبار شهرستان‌ها
باهدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی سمنان؛

جلسه شورای اداری کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان تشکیل شد

 جلسه شورای اداری کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان باهدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی این شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، جلسه شورای اداری کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان با حضور محمد مرادی رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان و جمعی از کتابداران و مسئولین کتابخانه‌های عمومی این شهرستان در سالن جلسه اداره کتابخانه‌های عمومی برگزار شد.
محمد مرادی رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سمنان ضمن تأکید بر لزوم انجام فعالیت‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه‌ها افزود: فعالیت‌های فرهنگی نماد پویایی کتابخانه‌های عمومی است و این امر نشان می‌دهد کتابخانه‌های عمومی در تمام زمینه‌ها باید فعال باشند و در کنار خدمات معمول کتابداری برگزاری برنامه‌های مختلف نیز در جذب اعضاء و مراجعان به کتابخانه‌ها بسیار اهمیت دارد.