فهرست

اخبار شهرستان‌ها
با تلاش کتابدار کتابخانه شهید فهمیده شهرستان آرادان؛

کتابخانه‌های آموزشگاهی آرادان ساماندهی می‌شوند

با تلاش فاطمه متولی کتابدار کتابخانه عمومی شهید فهمیده آرادان کتاب‌های کتابخانه مدرسه هیئت‌امنایی سمیه این شهرستان ساماندهی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، ابراهیم مونسان رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان آرادان در گفتگویی از ساماندهی کتاب‌های کتابخانه مدرسه هیئت‌امنایی سمیه توسط فاطمه متولی کتابدار پرتلاش کتابخانه عمومی شهید فهمیده خبر داد.

            
رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان آرادان ضمن اشاره به اهدای بیش از 100 نسخه کتاب متناسب با رده رسنی کودکان به کتابخانه این مدرسه گفت: در این طرح کلیه کتاب‌های بدون استفاده و تاریخ گذشته از قفسه کتابخانه جمع‌آوری و بقیه کتاب‌های پرمخاطب بر اساس موضوع در قفسه‌ها دسته‌بندی شد.