فهرست

اخبار شهرستان‌ها
باهدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی صورت پذیرفت؛

بالغ بر 50 فعالیت‌ متنوع فرهنگی در کتابخانه‌ عمومی کومش سمنان

کتابخانه‌ عمومی کومش سمنان با برگزاری بالغ بر 50 ویژه‌برنامه‌های متنوع فرهنگی ازجمله نشست جمع‌خوانی، کتاب‌خوان و قصه‌گویی پذیرای اعضای کودک و نوجوان خود شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی سمنان، سمیرا سنجری، مسئول کتابخانه‌ عمومی کومش سمنان در این خصوص گفت: در آبان ماه امسال کتابداران کتابخانه عمومی کومش سمنان با برگزاری بالغ بر 50 ویژه‌برنامه‌های متنوع فرهنگی ازجمله نشست‌های جمع‌خوانی، کتاب‌خوان و قصه‌گویی پذیرای اعضای کودک و نوجوان این کتابخانه بوده‌اند.