فهرست

اخبار شهرستان‌ها
در جلسه انجمن کتابخانه‌ عمومی شهمیرزاد عنوان شد؛

کتابخانه‌های عمومی نقش مؤثری در روشنگری و آگاهی‌بخش جامعه دارند

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهمیرزاد با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از اعضای حقیقی و حقوقی در سالن جلسات شهرداری این شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهمیرزاد با حضور محمد طاهریان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان؛ کریم علائی، بخشدار شهمیرزاد؛ شعیب رضایی، شهردار شهمیرزاد؛ یوسف رجبی، عضو کمسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد؛ عبدالخالق خاکسار، رئیس شورای اسلامی شهر شهمیرزاد؛ سیده نجمه سیادتی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهدی‌شهر؛ سید رضی موسوی، نماینده آموزش و پرورش شهمیرزاد؛ محمد اسماعیل لاری و عبدالله قاسمی نویسندگان بومی شهمیرزاد در سالن جلسات شهرداری این شهر برگزار شد.