فهرست

اخبار شهرستان‌ها
به منظور بررسی مسائل و مشکلات کتابخانه‌های عمومی شاهرود انجام شد؛

بازدید مدیرکل کتابخانه‌های عمومی سمنان از کتابخانه‌های عمومی شهرک البرز و انقلاب شاهرود

محمد طاهریان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی سمنان باهدف بررسی مسائل و مشکلات، از کتابخانه‌های عمومی شهرک البرز و انقلاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، محمد طاهریان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به همراه جمعی از کارشناسان ستادی، ضمن بازدید از کتابخانه‌های عمومی شهرک البرز و انقلاب، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات قرار گرفت و با کتابداران این کتابخانه‌ها دیدار و گفتگو کرد.
جابه‌جایی نمازخانه کتابخانه عمومی شهرک البرز، تعمیر و رنگ‌آمیزی کتابخانه عمومی انقلاب، تجهیز بخش کودک و نوجوان کتابخانه عمومی انقلاب همچنین تعین تکلیف و گسترش مخزن این کتابخانه ازجمله تصمیمات اتخاذشده در این بازدید بود.