فهرست

اخبار شهرستان‌ها
در دیدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی سمنان با رئیس هیئت‌مدیره شرکت عمران ایوان‌کی عنوان شد؛

ساخت و توسعه فضاهای فرهنگی و کتابخانه‌ای در شهر جدید ایوان‌کی ضروری است

محمد طاهریان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی سمنان در دیدار با رئیس هیئت‌مدیره شرکت عمران ایوان‌کی برای ساخت و توسعه فضاهای فرهنگی و کتابخانه‌ای در شهر جدید ایوان‌کی را ضروری توصیف کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان، محمد طاهریان مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان در این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص قانون و چگونگی ساخت و تجهیز کتابخانه‌های عمومی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با اشاره به مسئله کمبود فضای مطالعه و افزایش آسیب‌های اجتماعی، آن را چندوجهی دانست و خواستار ورود خیرین کتابخانه ساز و توسعه فضاهای فرهنگی و کتابخانه‌ای در شهر جدید ایوان کی شد.
محمد طاهریان با اشاره به اهمیت حرکت پیوسته در مسیر ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه، گفت: امروز تلاش مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان بر این است تا با فراهم‌سازی زمینه و بستری مناسب برای عموم مردم در مسیر انجام یکی از رسالت‌های اصلی خود که همان ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی است حرکتی پرشتاب داشته باشیم.
داود شرفیه رئیس هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید ایوانکی نیز ضمن خوش‌آمد گویی به مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و همچنین هیئت همراه گفت: از ساخت هرگونه محیط فرهنگی الا خصوص کتابخانه عمومی استقبال کرده و پیگیر مشخص شدن فضایی مناسب برای احداث کتابخانه در این شهر هستیم.