فهرست

ارتباط با بخش های ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان ارتباط با بخش‌های ستادی

ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی سمنان

نام نام خانوادگی سمت داخلی شماره تلفن شماره تلفن مستقیم
محمد طاهریان مدیرکل 102 19-33439918 33439920
سعید دهقانلو معاونت 103 33439913
محمدرضا خورسندی مسئول حراست 104 33439914
علی صادقی فناوری اطلاعات 120 33439916
اعظم سالار روابط عمومی 106 33439915
مهدی ضمیری عمرانی 112 -
سید پیام حسینی مسئول دبیرخانه 105 -
علیرضا استقامت مسئول دفترمدیر 101 تلفن دفتر: 33439920
فکس دفتر: 33439921
هدیه هراتیان رئیس‌اداری-مالی 115 19-33439918 تلفکس: 33439912
نسیم معماریان مسئول اداری 110 -
امیرابراهیم شریفی مسئول مالی 107 -
هادی ملاکاظمی کارپرداز 109 -
محسن عزیزی منش سرپرست امور کتابخانه‌ها
/ مسئول همکاری‌ها
119 19-33439918 -
قاسم رئوفی امور فرهنگی 116 -
صغری قوشه بودجه 111 -
زهرا شیرخانیان منابع 118 -
فاطمه مداح کارشناس‌همکاری‌ها 108 -
سمیرا بهرامیان آمار و پژوهش 114 -
حسن میرزایی کارشناس امورکتابخانه‌ها شاهرود 90-32391080
اطلاعات کتابخانه مرکزی 124 >> 33439918-33439919
حنیفه صفری کتابخانه مرکزی 11 33439917 33431048-33431047
مهرداد فوئادیان بخش نابینایان 12 -
مخزن کودک کتابخانه مرکزی 13
مخزن اصلی کتابخانه مرکزی 14 -
مخزن دوم کتابخانه مرکزی 15 -
علی شادمهر امورفنی-تاسیسات 18 -

 
 

روئسای ادارات شهرستان

 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن مستقیم
آزاده امینیان رئیس دامغان 35247716
سید ابراهیم موسوی رئیس شاهرود 32391090-32391080
حسن نورمحمدی رئیس گرمسار 34226568
نسرین قلی بیک رئیس سرخه 33612229
کمال ترابیان رئیس ‌میامی 32622511-32623816
ابراهيم مونسان رئیس ‌آرادان 34542310
محمد مرادی رئیس‌ سمنان 33323033
عبدالعظیم عظیمی نژاد رئیس ‌مهدی‌شهر 33628582-33628188
 
امتیاز دهی