فهرست

نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های استان سمنان درباره ما


استان سمنان در حال حاضر دارای 75 باب کتابخانه نهادی با زیربنای 29584 مترمربع است.
                     

کتابخانه‌های نهادی
تعداد کتابخانه‌ها 75
متراژ زیربنا (مترمربع) 29584

از مجموع 75 باب کتابخانه؛ 46 کتابخانه شهری ، 29 کتابخانه در روستاها فعالیت می‌کنند.
           
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 46 29 0 75


کتابخانه‌های نهادی استان با مجموعه منابعی بیش از 1 میلیون و 89 هزار نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه‌ای شامل مخزن کتاب، سالن‌های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک‌درسی به حدود 45هزار نفر عضو فعال، در بهار و تابستان سال 1401بیش از 44 هزار نسخه کتاب امانت‌داده است.
      
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تعداد امانت در نه‌ماهه اول سال 1399
1089295 44982 44280
 
نیروی انسانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان تا پایان شهریور 1401 درمجموع 145 نفر هست که شامل 104 نفر کتابدار و 41 نیروی ستادی و خدمات است.
      
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
145 41 104
 
امتیاز دهی