فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان میامی

کتابخانه عمومی  الغدیر شهرستان میامی
نشانی:میامی- میدان امام رضا(ع)- تلفن: 02332622511- کدپستی: 3631674149
زیر بنا:380متر مربع /سال تاسیس: 1363


کتابخانه عمومی ابن یمین فریومدی شهرستان میامی
نشانی: فریومد محله جنان- تلفن: 02332633215- کدپستی: 3639117341
 زیربنا:220متر مربع/سال تاسیس: 1373


 کتابخانه عمومی حضرت علی اکبر (ع) شهرستان میامی
 نشانی- نردین بلوار شهدا- تلفن: 02332637938- کدپستی: 3637112456
 زیربنا: 110متربع/ سال تاسیس 1396    


کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع)شهرستان میامی
نشانی-نام‌نیک خیابان شهدا-تلفن: 02332636963- کدپستی: 3638141457
زیربنا:209مترمربع/ سال تاسیس: 1397


کتابخانه عمومی امام حسین(ع) شهرستان میامی
نشانی-  حسین آبادکالپوش  خیابان امام جنب مسجدجامع-  تلفن:02332664114- کدپستی: 3638113110
زیربنا:100متر مربع / سال تاسیس: 1392
 
 
امتیاز دهی