فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان مهدیشهر
کتابخانه عمومی آیت الله کبیر شهمیرزادی
نشانی:شهرستان مهدیشهر- شهمیرزاد- خیابان دکتر ذبیح الله صفا- کوچه شهابی –شماره تلفن: 33664832- کدپستی: 3571983700
زیربنا:500متر مربع/سال تاسیس 1377


کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص)
نشانی: شهرستان مهدیشهر-درجزین بلوار شهید همتیان جنب مخابرات- شماره تلفن:02333684575-کدپستی: 3563184731
زیربنا:508مترمربع/ سال تاسیس: 1391


کتابخانه عمومی  سلمان فارسی
نشانی :شهرستان مهدیشهر میدان شهدا جنب پارکینگ شهرداری -شماره تلفن:33622492-کد پستی: 3573135719
زیر بنا:500 متر مربع/سال تاسیس:1354


کتابخانه عمومی شهید محسن فخری زاده
نشانی:شهرستان مهدیشهر-میدان نماز-بلوار رسالت- انتهای کوچه شهید سعیدی    شماره تلفن:02333628188
زیربنا:1200مترمربع/سال تأسیس:1400


کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع)
نشانی:شهرستان مهدیشهر-روستای فولاد محله    شماره تلفن:02333673686- کدپستی:3573114668
زیربنا/420متر مربع/سال تأسیس:1380
 
امتیاز دهی