فهرست

کتابخانه های عمومی شهرستان شاهرود

کتابخانه عمومی بایزید بسطامی
نشانی: شاهرود-بسطام-جنب مهمانسرای جهانگردی –تلفن:02332522031کدپستی:3615751338
زیربنا:270مترمربع/سال تاسیس:1349


کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع)
نشانی: شاهرود- شهر رویان خیابان 22بهمن-تلفن:02332512747-کدپستی:3655119896
زیربنا:252مترمربع/سال تاسیس 1375


کتابخانه عمومی یغمای جندقی
نشانی: شاهرود- روستای طرود جنب مخابرات- تلفن: 02332516411   کدپستی:   3658116717
زیربنا:   225 متر مربع/ سال تاسیس: 1373   


کتابخانه عمومی شهید محمد تقی شریعتی
نشانی: شاهرود-روستای قلعه نو خرقان  - تلفن:  2332533721 023 کدپستی: 3645113894
زیربنا: 220مترمربع/ سال تاسیس: 1368


کتابخانه عمومی امام علی (ع)
نشانی: شاهرود-بیارجمند خیابان جهاد جنب اداره پست    تلفن: 02332673251 کدپستی: 3661613531
زیربنا: 270 متر مربع/ سال تاسیس: 1363


کتابخانه عمومی انقلاب اسلامی
 نشانی: شاهرود- شهرک انقلاب انتهای بلوار فلسطین جنب مسجد النبی  تلفن: 02332345019 کدپستی: 3618751481
زیربنا: 320مترمربع/ سال تاسیس: 1379


کتابخانه عمومی شیخ مفید
نشانی:شاهرود- مجن پایین تر از شعبه نفت   تلفن: 02332573301  کدپستی: 3651943354
زیربنا: 570 متر مربع    سال تاسیس: 1373


کتابخانه عمومی ابن سینا
نشانی: شاهرود- کلاته خیج خیابان اصلی روبروی بانک صادرات- تلفن: 02332553451 کدپستی: 3647136497
زیربنا: 315 متر مربع/ سال تاسیس: 1380


کتابخانه عمومی مهر
نشانی:  شاهرود-خیابان کمربندی واقع در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد-تلفن: 02332364142 کدپستی: 3619741138
زیربنا: 460مترمربع   سال تاسیس: 1355


کتابخانه عمومی 22بهمن
نشانی:شاهرود- خیابان 22 بهمن جنب آتش نشانی- تلفن: 02332223231 کدپستی: 3615751338
زیربنا: 645 مترمربع     سال تاسیس: 1346


کتابخانه عمومی البرز
نشانی: شاهرود- شهرک البرز انتهای بلوارآیت ا...  بهجت جنب پارک   تلفن: 02332391253     کدپستی: 3617747667
زیربنا: 840 متر مربع    سال تاسیس: 1386


کتابخانه عمومی آیت الله حائری
نشانی: شاهرود-  روستای دستجرد           تلفن: 02332671407        کدپستی: 3664111496
زیربنا: 125مترمربع /   سال تاسیس: 1363   


کتابخانه عمومی امام رضا(ع)
نشانی:  شاهرود- روستای زمان آباد    تلفن:   02332678499    
زیربنا:80مترمربع/ سال تاسیس: 1395


کتابخانه عمومی امام جعفرصادق(ع)
نشانی:  شاهرود- روستای میقان خیابان فرهنگ      تلفن: 02332550977    کدپستی: 3644111135
زیربنا: 320/ سال تاسیس: 1384
 
امتیاز دهی