فهرست

کتابخانه عمومی شهرستان گرمسار

کتابخانه عمومی استاد مطهری

نشانی: كتابخانه عمومي استاد مطهري –ابتداي خيابان سپاه –بوستان كتاب شماره تلفن: 02334201548- کدپستی: 3581663555
مساحت:550متر مربع


کتابخانه عمومی علامه طباطبائی
نشانی: كتابخانه عمومي علامه طباطبايي – طبقه فوقاني مسجد جامع-  شماره تلفن: 02334240530- کدپستی: 3581686399
 مساحت: 180 متر مربع


کتابخانه عمومی شهدا
نشانی: گرمسار- ابتداي خيابان شهيد رجايي پشت بانك سپه مركزي - شماره تلفن کتابخانه:34222420-023- كد پستي : 3581795365    
مساحت:350 متر مربع


کتابخانه عمومی علامه محمدتقی ایوانکی
نشانی  : گرمسار، شهر ایوان کی، میدان امام خمینی، بلوار آیت الله طالقانی- شماره تلفن : 02334522125  و  02334524062-کد پستی: 3591896389
مساحت: 2690 متر مربع


کتابخانه عمومی  شهید رجایی
نشانی کتابخانه:   كتابخانه شهيد رجايي - ميدان شهيد تفضلي  فرهنگ‌سراي خورشيد تابان- شماره تلفن : 02334237676
 كد پستي : 3581899953
مساحت : 100متر مربع
 
امتیاز دهی